Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Το Ισλάμ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα


Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος, Ταξίαρχος ε.α. ΜΑ. ∆ιεθνείς Σχέσεις PhD.  
Επιχειρησιακή Οργάνωση.
Η πλειοψηφία των Ελβετών πολιτών 
τάχθηκε σε πρόσφατο δηµοψήφισµα  υπέρ 
της απαγόρευσης των µιναρέδων. Στη 
Γαλλία εξελίσσεται µεγάλη  δηµόσια 
αντιπαράθεση για την απαγόρευση της 
µαντίλας και στη Γερµανία η συζήτηση για 
το Ισλάµ αγγίζει συχνά τα όρια της 
υστερίας. Το Βατικανό  µε πρωτοβουλία του 
Καρδινάλιου Turkson πρόβαλε βίντεο το 
οποίο είδαν 262 επίσκοποι και καρδινάλιοι 
και στο οποίο τεκµηριώνεται η άποψη πως 
σε µερικές δεκαετίες η Ευρώπη θα έχει 
µετατραπεί σε µουσουλµανική ήπειρο. Γιατί 
οι Ευρωπαίοι συµπολίτες µας δείχνουν 
ξαφνικά τόσο ενδιαφέρον και αντιδρούν 
απέναντι στο ΙΣΛΑΜ; 

Τι είναι όµως  το Ισλάµ για το οποίο γίνεται 
όλη αυτή η αντιπαράθεση; Το Ισλάµ σαν 
θρησκευτική πίστη σηµαίνει ολοκληρωτική υποταγή στη βούληση του θεού και   
οποιοσδήποτε υποτάσσει την επιθυµία του στη βούληση του Θεού ονοµάζεται 
Μουσουλµάνος. Το Ισλάµ είναι µια πίστη ένας κώδικας ζωής που περιέχει και νόµους  
συνεπώς περιέχει και πολιτικό σύστηµα το οποίο κατά το Ισλάµ είναι θεόσταλτο. Στην 
Ευρώπη σήµερα  έχει συντελεστεί η µετατόπιση της δηµόσιας συζήτησης από τη 
µετανάστευση-λαθροµετανάστευση προς τα ορατά σύµβολα του Ισλάµ. Αυτό σηµαίνει ότι 
ακόµα και άνθρωποι  που αντιτίθενται σε αυτά αναγνωρίζουν σήµερα ότι η δεύτερη και η τρίτη 
γενιά των µουσουλµάνων  µεταναστών είναι για να µείνουν και ότι το Ισλάµ  θα ριζώσει στην 
Ευρώπη. Η αντιπαράθεση έχει πάρει µια οξεία κριτική τροπή και το Ισλάµ δέχεται επιθέσεις 
τόσο από τη ∆εξιά όσο και από την Αριστερά αλλά για πολύ διαφορετικούς λόγους. Η ∆εξιά 
πιστεύει ότι η Ευρώπη είναι χριστιανική και ότι το Ισλάµ µπορεί µεν να γίνει ανεκτό αλλά ως 
µια κατώτερη θρησκεία. Η Αριστερά µάχεται υπέρ του κοσµικού χαρακτήρα του κράτους υπέρ 
των δικαιωµάτων των γυναικών και κατά του φονταµενταλισµού.  
Το Βέλγιο ενώ είναι µια από τις προχωρηµένες  χώρες σε θέµατα ισότητας µεταξύ των 
διαφόρων πληθυσµιακών οµάδων δεν αντιλήφθηκε πως το Ισλάµ αναζητούσε µια "πόρτα" 
που θα του επέτρεπε  να εισχωρήσει στη διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου συνύπαρξης, µε 
εσωτερικά σύνορα εκεί που δεν υπήρχαν έως σήµερα και να µεταφέρει τα προβλήµατα και τις 
συνήθειες των χωρών προέλευσής του κάτω από την οµπρέλα προστασίας των ευρωπαϊκών 
νόµων και στο όνοµα πλέον των δικαιωµάτων του Ευρωπαίου πολίτη. Τώρα πληρώνει το 
τίµηµα της µη αφοµοίωσης τόσο µεγάλων ξένων πληθυσµών ειδικά αυτών που προέρχονται 
από µουσουλµανικές χώρες και οι οποίοι µε τα χρόνια κέρδισαν το δικαίωµα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι.  Η εξάπλωση των µουσουλµανικών πληθυσµών  στην Ευρώπη είναι ταχύτατη και 
φαίνεται από τους αριθµούς  αντικατάστασης των χριστιανικών εκκλησιών µε τζαµιά και από 
τους χαµηλούς ρυθµούς γονιµότητας των Ευρωπαίων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για το 
πρώτο στοιχείο είναι η Μεγάλη Βρετανία όπου  τουλάχιστον δέκα χιλιάδες εκκλησίες έκλεισαν 
από το 1960 συµπεριλαµβανοµένων οκτώ χιλιάδων εκκλησιών µεθοδιστών και χιλίων 
επτακοσίων αγγλικανικών εκκλησιών ενώ έχουν ανοίξει πάνω από 1700 επίσηµα τζαµιά και 
2000 αίθουσες προσευχής .Στην Γαλλία ο συνολικός αριθµός των τζαµιών έχει φθάσει τις 
2000 κατά την διάρκεια των δέκα χρόνων. Το δεύτερο  στοιχείο αφορά τους ρυθµούς 
γονιµότητας των Ευρωπαίων οι οποίοι το 2007 ήταν στη Γαλλία 1,8 στην Αγγλία 1,6 στην 
Ελλάδα και τη Γερµανία 1,3 στην Ιταλία και Ισπανία 1,2. Επειδή η φύση συµπληρώνει πάντα 
τα κενά, η µη αύξηση του πληθυσµού της Ευρώπης µέσω των γεννήσεων θα συµπληρωθεί 
από τη µετανάστευση. Φυσικά µιλάµε κυρίως για τη µουσουλµανική µετανάστευση που αποτελεί σήµερα το 90% της συνολικής µετανάστευσης στην Ευρώπη. Στη Μεγάλη Βρετανία, 
κατά τα τελευταία 30 χρόνια, ο µουσουλµανικός πληθυσµός αυξήθηκε από 82.000 σε 
2.500.000, δηλαδή µεγάλωσε 30 φορές. Στην Ολλανδία το 50% των νέων γεννήσεων είναι 
µουσουλµάνοι. Στο Βέλγιο το 25% του πληθυσµού και το 50% των γεννήσεων είναι 
µουσουλµάνοι. 
Και ενώ όλα δείχνουν την ταχεία εξάπλωση των µουσουλµάνων στην Ευρώπη, στην Ελλάδα 
η πολιτική αντιπαράθεση και η δηµόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την 
λαθροµετανάστευση και την εγκληµατικότητα στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να ασχολείται µε 
την αύξηση των µουσουλµάνων σε όλη την επικράτεια. Η Ελλάδα επί σειρά ετών αποτελεί  το 
σηµείο εισόδου για τους µουσουλµάνους που εισέρχονται κατά χιλιάδες για εγκατάσταση  
πρώτα στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Μεγάλα κυκλώµατα στην άλλη πλευρά 
του Αιγαίου σχεδιάζουν και εκτελούν τις επιχειρήσεις µεταφοράς  Ως και το 2001 οι Έλληνες 
µουσουλµάνοι αποτελούσαν το 1,3% του πληθυσµού της χώρας. Σε αυτούς συγκαταλέγονταν 
κυρίως τα µέλη της µουσουλµανικής  µειονότητας στη Θράκη, στην Κω, στη Ρόδο αλλά και 
ορισµένοι Παλαιστίνιοι που έφτασαν στη χώρα τη δεκαετία του ΄70 και πολιτογραφήθηκαν 
Έλληνες. Σήµερα η κατάσταση δείχνει εκ διαµέτρου αντίθετη και σύµφωνα µε στοιχεία  που 
δηµοσιεύονται από την Ένωση Μουσουλµάνων και τα οποία σχεδόν συµφωνούν µε  αυτά του 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης στην Ελλάδα, εκτιµάται ότι υπάρχουν περίπου 1.000.000 
µουσουλµάνοι. O κύριος όγκος των µουσουλµάνων µεταναστών και λαθροµεταναστών  
κατοικεί στην Αθήνα, στον Πειραιά και στο Λαύριο και ειδικότερα σε  πυκνοκατοικηµένες 
πόλεις όπως ο Νέος Κόσµος, η Κυψέλη, η Καλλιθέα και το Παγκράτι. Η Μουσουλµανική 
Ένωση Ελλάδος αριθµεί περίπου 18.000 µέλη και πρόεδρος είναι ο κ. Ναΐµ Ελγκαντούρ ο 
οποίος σε δηλώσεις του αναφέρει πως υπάρχουν περισσότερα από 100 αυτοσχέδια τεµένη 
στην Αθήνα. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία η εισροή µουσουλµάνων λαθροµεταναστών 
συνεχίζεται και ειδικά από χώρες όπως το Αφγανιστάν είναι υψηλή. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα σύµφωνα µε καταγραφές το 2006 εισήλθαν παράνοµα στη χώρα 5.200 Αφγανοί, 
το 2007 ο αριθµός τους διπλασιάστηκε και το 2011 έφτασαν τις 35.500. Ο πληθυσµιακός 
χάρτης τής αµιγώς επί πολλές δεκαετίες χριστιανικής και ορθόδοξης Ελλάδας δείχνει να 
αλλάζει καθώς στη χώρα µας εισρέουν καθηµερινά χιλιάδες  µουσουλµάνοι µετανάστες που 
στην προσπάθεια ανεύρεσης µιας καλύτερης τύχης εγκαταλείπουν τις εστίες τους στην Ασία 
και στην Αφρική. Έχουν περάσει σχεδόν 180 χρόνια από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού 
κράτους και οι απόγονοι των επαναστατηµένων Ελλήνων θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
ότι η Ευρώπη αλλάζει, η Ελλάδα αλλάζει και σε 3-4 δεκαετίες τίποτε δεν θα είναι ίδιο κυρίως 
στη σύνθεση του πληθυσµού.  
http://www.geostrategy.gr/

Tags: , , , ,

0 Responses to “ Το Ισλάμ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα”

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe

Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio. Duis mollis

© 2013 Ελεύθερος Κήρυκας. All rights reserved.
Designed by SpicyTricks