Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

Ενημέρωση 4η: Σχολή Πολιτικής - Παροχή πολιτικής παιδείας για όλους τους Έλληνες πολίτες


Το υψηλότερο αξίωμα σε μια πολιτεία είναι ο πολίτης
-- Αριστοτέλης


Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τον ενεργό και δημιουργικό πολίτη είναι η πολιτική του παιδεία. Συγκεκριμένα, όταν οι πολίτες έχουν ισχυρή πολιτική παιδεία, είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα το πολιτικό περιβάλλον τους, να κρίνουν ορθότερα την ισχύουσα πολιτική κατάσταση, και τέλος να προτείνουν δημιουργικές αλλαγές σε αυτήν.
Η σύγχρονη Κακιστοκρατία στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνοντας στον όρο τα πολιτικά κόμματα και την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης), για λόγους αυτοσυντήρησης όχι απλά δεν επιθυμεί την ανάπτυξη της πολιτικής παιδείας στη χώρα, αλλά φοβούμενη τα αποτελέσματα της αναπότρεπτης αλλαγής που αυτή λογικά θα επιφέρει, δρα ανασταλτικά εναντίον κάθε αντίστοιχης προσπάθειας. Από τη μια πλευρά η πολιτική ελίτ τείνει να χαμηλώνει διαρκώς τις απαιτήσεις για ποιοτικές πολιτικές στη χώρα, και, πρεσβεύοντας την πολιτική άγνοια και τον λαϊκισμό, διαιωνίζει μια κατάσταση που ουσιαστικά θέλει τον πολίτη ανενεργό. Από την άλλη, τα καταστροφικά Μ.Μ.Ε. τρέμουν την ανάπτυξη της πολιτικής παιδείας στην Ελλάδα - κάτι που θα τα καθιστούσε άχρηστα και αναξιόπιστα. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη της πολιτικής παιδείας στην χώρα είναι βασικότατο συστατικό ουσιαστικής και μόνιμης αλλαγής. Μιας αλλαγής που θα αναδείξει τον αναχρονισμό και την ανικανότητα της Κακιστοκρατίας και θα δημιουργήσει πολίτες με συνείδηση, ιδέες, δυναμική, κριτική σκέψη, ικανότητα και δικαίωμα απόφασης - πολίτες «ιδεαλιστές χωρίς ψευδαισθήσεις».
Τα τελευταία 40 χρόνια, παρατηρούμε τη σταδιακή απαξίωση της πολιτικής στη χώρα. Λόγω της εγκαθίδρυσης μιας κυριολεκτικά ανίκανης πολιτικής ελίτ στην εξουσία, έχουμε γίνει μάρτυρες της εξαθλίωσης της πολιτικής συμμετοχής και άλλων υψηλών ιδεών όπως είναι η συμμετοχή στα κοινά, η προσφορά στην κοινωνία και η δημιουργία μεγάλων συλλογικών επιτευγμάτων.
Επιπλέον, λόγω της σημερινής Κακιστοκρατίας, παρατηρούμε τη διαστρέβλωση της υψηλής έννοιας της Δημοκρατίας, στην χώρα που πρώτη συνέλλαβε μια τέτοια ιδέα. Μια ιδέα η οποία εξυμνεί την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη και την ισότητα των πολιτών. Ένας από τους στόχους λοιπόν της Δημοκρατίας Ιδεών είναι να διασώσει, να επανακαθορίσει, και να εκσυγχρονίσει το μήνυμα, το σκοπό, αλλά και τη δύναμη της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Για τον λόγο αυτό και σε συνδυασμό με την μελέτη της επικαιρότητας στη χώρα και την εκπόνηση σχετικών ακαδημαϊκών μελετών, η Δημοκρατία Ιδεών  αναλαμβάνει να προσφέρει μαθήματα Πολιτικής φύσεως στους Έλληνες. Ως οργανισμός ο οποίος στηρίζεται στην έννοια της άμεσης δημοκρατίας και βασίζεται στις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για τις θέσεις του (βλ. σχετική ανάρτηση «Λειτουργία του οργανισμού»), θεωρούμε αναγκαίο να παρέχουμε την απαραίτητη πολιτική παιδεία ώστε να μπορέσει ο πολίτης να παρακολουθήσει ευκολότερα την πολιτική επικαιρότητα στη χώρα, αλλά και να έχει μια πιο ενεργή, ουσιαστική και παραγωγική συμμετοχή στον οργανισμό μας.
Συγκεκριμένα, η Δημοκρατία Ιδεών θα προσφέρει διδασκαλία μαθημάτων πολιτικού περιεχομένου τα οποία θα διαφέρουν από περίοδο σε περίοδο και θα διδάσκονται από επικοινωνιολόγους, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς επιστήμονες, δημοσιογράφους, κτλ. Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα μαθήματα αυτά τα οποία και θα διδάσκονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
è    Κλασική πολιτική φιλοσοφία και σκέψη (Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Κικέρων, κτλ.: Πιστεύουμε ότι για την ορθή λειτουργία του δημιουργικού πολίτη, είναι απαραίτητη η μελέτη τέτοιων κλασικών πολιτικών φιλοσόφων, των οποίων οι πολιτικές σκέψεις μπορούν ακόμα και σήμερα να εξηγήσουν τα πολιτικά φαινόμενα και μπορούν να προωθήσουν την κριτική σκέψη όσο κανένας άλλος. Επιπλέον, οι φιλόσοφοι αυτοί έχουν θέσει με τις ιδέες τους τα βαθειά θεμέλια της Δημοκρατίας και κάθε συμμετοχή σε αυτήν προϋποθέτει την μελέτη των κειμένων τους που έχουν διασωθεί.
è    Πολιτική επικοινωνία, και πως μπορεί ο καθένας να την αναγνωρίσει στην πολιτική και τα Μ.Μ.Ε: Συγκεκριμένα ο πολίτης, και αφού ενημερωθεί για τις πολιτικές «γραμμές» των κομμάτων, θα μάθει να αναγνωρίζει την πολιτική προπαγάνδα, και να κρίνει πολιτικές αλήθειες, ψέματα και σκοπιμότητες.
è    Η κατάσταση της Δημοκρατίας στον κόσμο, και πολιτικές οι οποίες έχουν επιτύχει στο εξωτερικό: Εδώ ο πολίτης θα ενημερώνεται για τις νέες και σύγχρονες επιτυχίες της Δημοκρατίας, και έπειτα θα τις κρίνει έτσι ώστε να μπορεί εφόσον το επιθυμεί να της απαιτήσει στην Ελλάδα.
è    Δημιουργία κοινωνικών ομάδων πίεσης, και πως μπορεί ο καθένας με απλούς τρόπους να οργανωθεί με άλλους πολίτες και να εκφραστεί κατάλληλα (Social MediaWeb 2.0, κτλ.) για να επιτύχει μια κοινωνική απαίτηση στο άμεσο ή και εκτεταμένο κοινωνικό του περιβάλλον. 
Πιστεύουμε ότι πολλά από τα μαθήματα που αναλαμβάνουμε να διδάξουμε, θα έπρεπε να διδάσκονται από το Υπουργείο Παιδείας ή / και Πολιτισμού και να είναι ανοιχτά σε κάθε πολίτη. Σε μια εποχή που ο δυτικός κόσμος διδάσκεται και βασίζεται στην αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη, η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατήσει και να παρέχει πρόσβαση στους κλασικούς της φιλοσόφους σε ειδικά, ανοικτά τμήματα σε όλη την χώρα.

Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Δημοκρατία Ιδεών αναλαμβάνει η ίδια το μεγάλο αλλά και σημαντικότατο έργο της πολιτικής παιδείας και ενδυνάμωσης των πολιτών.
Συνοψίζοντας, η Σχολή Πολιτικής, σε συνεργασία με την Μελέτη επικαιρότητας της Δημοκρατίας Ιδεών μπορούν να οδηγήσουν στην αναγκαία για τη χώρα μας πολιτική ενδυνάμωση του πολίτη. Με τα εργαλεία αυτά ο καθένας θα μπορεί να συμμετέχει στο Forum του οργανισμού και να βοηθήσει στη σύλληψη και αποσαφήνιση νέων δημοκρατικών ιδεών για τη χώρα, οι οποίες είναι τώρα αναγκαίες όσο ποτέ άλλοτε. Απώτερος σκοπός της πολιτικής παιδείας που θα προσφέρει η Σχολή Πολιτικής είναι ένας ενεργός πολίτης ο οποίος συμμετέχει, αποφασίζει και παίρνει την μοίρα της ζωής και της χώρας στα χέρια του.
Καλούμε τον κάθε Έλληνα πολίτη να διαλέξει κάποια από τα διδασκόμενα μαθήματα για να δυναμώσει και τη δική του θέση ως πολίτης, αλλά και το πολιτικό δυναμικό της χώρας μας στο σύνολό του.

Η πολιτική παραμένει η υψηλότερη και η πιο ευγενική περιπέτεια.
-- John Buchan, Σκωτσέζος συγγραφέας και πολιτικός

Tags:

0 Responses to “Ενημέρωση 4η: Σχολή Πολιτικής - Παροχή πολιτικής παιδείας για όλους τους Έλληνες πολίτες”

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe

Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio. Duis mollis

© 2013 Ελεύθερος Κήρυκας. All rights reserved.
Designed by SpicyTricks