Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Συνέντευξη στο Al Jazeera για την ελληνική ΑΟΖ


Βασίλης Γιαννακόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής και συγγραφέας του βιβλίου «Αραβική Άνοιξη» 

 14 Φεβρουαρίου 2013, το Al Jazeera επανέφερε στη 
δηµοσιότητα το θέµα της πιθανής ανακήρυξης της ελληνικής 
ΑΟΖ, δηµοσιεύοντας ένα άρθρο µε θέµα «Η χάραξη της ΑΟΖ 
συµφέρει την Ελλάδα». 
Για το συγκεκριµένο άρθρο, το αραβικό ραδιοτηλεοπτικό κανάλι 
µου έθεσε τα εξής ερωτήµατα: 
«Είναι σοβαρές οι διάφορες εκκλήσεις για την ανακήρυξη 
της ελληνικής ΑΟΖ προς την κυβέρνηση ή πρόκειται για 
λαϊκισµό, προκειµένου να πάρουν ψήφους;» 

«Η κυβέρνηση τις παίρνει στα σοβαρά;» 
«Κατά πόσο πιστεύετε πως η Ελλάδα είναι έτοιµη για τέτοιο σηµαντικό βήµα;» 
Έχοντας υπόψη αφενός την ελληνική 
πραγµατικότητα, αφετέρου την παρούσα 
κατάσταση σε περιφερειακό επίπεδο 
(ενέργεια, ασφάλεια, διµερείς σχέσεις, 
κτλ), κατέληξα στις ακόλουθες 
απαντήσεις: 
«Οι προτροπές και πιέσεις διαφόρων 
πολιτικών κοµµάτων ή «ειδικών» ή και 
φορέων προς την ελληνική κυβέρνηση, 
προκειµένου να ανακηρύξει την ελληνική 
ΑΟΖ, θεωρώ ότι πάσχουν από 
σοβαρότητα. Άλλοτε επιχειρούνται για να 
υποστηρίξουν µικροκοµµατικά συµφέροντα ή να πιέσουν την κυβέρνηση, ειδικά όταν 
προέρχονται από πολιτικά κόµµατα. Άλλοτε αποσκοπούν στη δηµιουργία εντυπώσεων, ενώ 
κάποιες φορές, δηµοσιεύονται στα ΜΜΕ από συγκεκριµένα άτοµα για προσωπική προβολή. 
Φυσικά, δεν λείπουν και οι δηλώσεις ατόµων άσχετων µε την γεωπολιτική κατάσταση που 
επικρατεί σε περιφερειακό επίπεδο, οι οποίοι όταν τους δίνεται η ευκαιρία να εκφέρουν 
δηµόσιο λόγο εκφράζουν τις απόψεις τους λαϊκίζοντας. 
Οι λόγοι για τους οποίους θεωρώ ότι οι εν λόγω εκκλήσεις στερούνται σοβαρότητας είναι: 
Πλην της Ιταλίας και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, όλες οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες 
(Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη και Αλβανία) θα αντιδράσουν σε περίπτωση ανακήρυξης 
της ελληνικής ΑΟΖ. 
Ειδικά η Τουρκία είναι σχεδόν σίγουρο ότι ήδη έχει προετοιµάσει ένα σχέδιο 
αντίδρασης σε µια τέτοια περίπτωση. Πιθανόν, θα προβεί σε ενέργειες (στρατιωτικές, 
διπλωµατικές, κτλ), που στην παρούσα φάση, κυρίως για οικονοµικούς και 
αµυντικούς λόγους, θα είναι δύσκολο να αντιµετωπισθούν από ελληνικής πλευράς. Η 
Άγκυρα επιδιώκει να πιέσει την Αθήνα στο θέµα της ΑΟΖ, προκειµένου να πετύχει µια 
διµερή ελληνο-τουρκική συµφωνία, η οποία θα της αποφέρει ένα επιπρόσθετο 
κέρδος από ότι προβλέπει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασσας. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι κινείται και η Ουάσιγκτον. ∆ηλαδή, επιδιώκει µια διµερή 
ελληνο-τουρκική συµφωνία, από την οποία µόνο η Άγκυρα θα είναι κερδισµένη. Ας 
µην ξεχνάµε ότι µετά την απόσυρση των Αµερικανών από το Ιράκ και τις αλλαγές που 
επέφερε στο γεωπολιτικό επίπεδο η Αραβική Άνοιξη, η Τουρκία συνιστά ιδιαίτερα 
σηµαντικό γεωστρατηγικό εταίρο των Ηνωµένων Πολιτειών. Και σύµφωνα µε 
Αµερικανούς αναλυτές, η σηµερινή Τουρκία είναι πιο πολύτιµη για τις ΗΠΑ από ότι 
ήταν στην ψυχροπολεµική περίοδο. 
Από τα µέχρι στιγµής δεδοµένα σχετικά µε την ύπαρξη κοιτασµάτων 
υδρογονανθράκων, προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εκµεταλλευθεί τα 
πιθανά κοιτάσµατα της ∆υτικής Ελλάδας (Ιωαννίνων, Πατραϊκού Κόλπου και 
Κατάκολου) και νοτίως της Κρήτης (τουλάχιστον µέχρι τα θαλάσσια όρια που δεν 
αµφισβητεί η Λιβύη και η Αίγυπτος). Μάλιστα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι νότια 
της Κρήτης υπάρχουν σηµαντικά κοιτάσµατα φυσικού αερίου. Εποµένως, δεν 
υφίσταται σοβαρός λόγος που να αναγκάζει την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει 
σε ανακήρυξη της ΑΟΖ και να έρθει αντιµέτωπη µε όλους τους περιφερειακούς 
κρατικούς δρώντες που προαναφέρθηκαν. 
Καθόλου απίθανο, τον επόµενο µήνα να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στο θέµα, κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης του Ελληνοτουρκικού Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας, που θα 
πραγµατοποιηθεί στην Άγκυρα (5 Μαρτίου 2013)» 
Για το ίδιο θέµα, που δηµοσίευσε το Al Jazeera, τοποθετήθηκε ο ∆ιεθνολόγος–
Οικονοµολόγος ∆ιδάκτωρ Γεωπολιτικής, ∆ρ Γιώργος Φίλης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του 
Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), Κωστής Σταµπολής.

πηγη:http://www.geostrategy.gr/

Tags: , ,

0 Responses to “ Συνέντευξη στο Al Jazeera για την ελληνική ΑΟΖ”

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe

Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio. Duis mollis

© 2013 Ελεύθερος Κήρυκας. All rights reserved.
Designed by SpicyTricks