Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011

10 κριτήρια για φορολόγηση επαγγελματιών


Φορολογικές ανατροπές φέρνει το 2012 σε περίπου 1 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει νέα τακτική για να υπολογίσει τα εισοδήματα των επιτηδευματιών βάζοντας στο «παιχνίδι» νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια καταργώντας παράλληλα τη διαδικασία της «αυτο-περαίωσης», η οποία ελάχιστα απέδωσε στα ταμεία του Δημοσίου.
10 κριτήρια για φορολόγηση επαγγελματιών
Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να εντοπιστούν τα πραγματικά εισοδήματα των επιτηδευματιών και να δοθεί τέλος στο φαινόμενο η συντριπτική πλειονότητα να εμφανίζεται στην εφορία με πενιχρά εισοδήματα. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει το «point system» για τους φορο-παραβάτες και «ψαλιδίζει» τα πρόστιμα, προκειμένου να αυξηθούν οι εισπράξεις και να περιοριστεί η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που καταλήγουν να μην εισπράττονται ποτέ. Ήδη οι ανείσπρακτες οφειλές έχουν φθάσει στο ποσό - ρεκόρ των 41,5 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αποτελεί πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τις φορολογικές αρχές και εκκρεμούν στις εφορίες και τα δικαστήρια. Το σχέδιο του υπουργείου συμπληρώνεται με την απευθείας είσπραξη του ΦΠΑ μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Σε κάθε εμπορική συναλλαγή με πλαστικό χρήμα ο ΦΠΑ θα παρακρατείται από την τράπεζα και θα αποδίδεται από αυτή αυτομάτως στο ελληνικό δημόσιο.
Οι νέες ρυθμίσεις θα περιληφθούν σε νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του 2012. Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα προσδιορίζονται αυτόματα βάσει αλγοριθμικού τύπου κριτήρια. Στα κριτήρια θα περιλαμβάνονται ακόμα και η κινητή περιουσία του φορολογούμενου, όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά συστατικά του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών θα είναι:
 1. Η κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων και η μορφή της εταιρείας.
 2. Ο κλάδος και το είδος της δραστηριότητας.
 3. Ο τόπος και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος. Η έδρα της επαγγελματικής εγκατάστασης θα παίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, εφόσον το ιατρείο του γιατρού βρίσκεται στο Κολωνάκι θα αντιστοιχεί υψηλότερο «αντικειμενικό» εισόδημα σε σχέση με το ίδιο ιατρείο που θα βρίσκεται στην Καλλιθέα ή σε μία επαρχιακή πόλη.
 4. Η επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης.
 5. Οι μισθολογικές δαπάνες (αριθμός προσωπικού, μισθοί).
 6. Οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, εξοπλισμός, λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κ.ά.).
 7. Η φορολογική εικόνα και συμπεριφορά του φορολογούμενου, αν δηλαδή είναι συνεπής ή έχει εντοπιστεί στο παρελθόν για παραβάσεις ή είναι οφειλέτης.
 8. Η ακίνητη περιουσία.
 9. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα, μετοχές, καταθέσεις, αμοιβαία κ.ά.).
 10. Στατιστικά στοιχεία για το μεικτό ποσοστό κέρδους ανάλογα με το είδος των πωλούμενων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από τον κάθε επιτηδευματία.
Ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων θα δίνει ένα ελάχιστο ύψος εισοδήματος. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται ότι από το επάγγελμα και τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος, καθώς και από τα πάσης φύσεως έκτακτα έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν τα ποσά των αποταμιεύσεων, η αξία και τα έξοδα συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει, καθώς και οι λοιπές δαπάνες διαβίωσής του, θα του καταλογίζεται πρόσθετος τεκμαρτός φόρος. Τα νέα κριτήρια αναμένεται να αυξήσουν το φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έτσι η συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων θα πληρώνει μεγαλύτερα ποσά φόρου.
Το νέο «ποινολόγιο» για τους φορο-παραβάτες φέρνει ελαστικότερα πρόστιμα ειδικά για τις τυπικές παραβάσεις. Οι επιχειρήσεις που θα συλλαμβάνονται με φορολογικές παραβάσεις θα τιμωρούνται είτε με «προσαύξηση» του τζίρου τους είτε με διόγκωση των φορολογικών κερδών, ανάλογα με το είδος της παράβασης στην οποία θα έχουν υποπέσει. Το «αντάλλαγμα» για τις επιχειρήσεις-παραβάτες είναι ότι οι ελεγκτικές αρχές δεν θα «ρίχνουν» τα βιβλία της επιχείρησης, κάτι που αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο εφιάλτη για τους επιχειρηματίες αφού οδηγεί σε σημαντικές στρεβλώσεις και υπερβολικές επιβαρύνσεις.
Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται για πρώτη φορά και «κίνητρα συμμόρφωσης». Οι παραβάτες που θα παραμένουν συνεπείς τόσο κατά το έτος επιβολής του προστίμου όσο και κατά τα δύο επόμενα, θα δικαιούνται επιστροφής ποσού το οποίο θα αντιστοιχεί στο 30% του αρχικού προστίμου. Επίσης επανέρχεται η διάταξη που προβλέπει ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο στον καταναλωτή ο οποίος δεν θα ζητά απόδειξη από το κατάστημα ή από τον ελεύθερο επαγγελματία. Το πρόστιμο ορίζεται στα 100 ευρώ.
Το νομοσχέδιο προβλέπει και μεταβατικές διατάξεις τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν όσοι έχουν ήδη να αντιμετωπίσουν υψηλά πρόστιμα τα οποία τους έχει καταλογίσει η εφορία. Προβλέπεται ότι εντός 60 ημερών από την ψήφιση του νόμου θα μπορούν να προσέρχονται στην εφορία και να ζητούν το πρόστιμό τους να υπολογίζεται όχι με τις ισχύουσες (σήμερα) διατάξεις αλλά και με τις νέες εφόσον αυτές οδηγούν σε χαμηλότερο πρόστιμο.
Το νομοσχέδιο
Η «ΗτΣ» παρουσιάζει σήμερα τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει παραδώσει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η αρμόδια επιτροπή.
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με ουσιαστικές και εκτεταμένες παραβάσεις δεν θα προβλέπεται πλέον η απόρριψη των βιβλίων και των στοιχείων. Θα ακολουθείται μία νέα διαδικασία αντικειμενικού προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων και του φορολογητέου εισοδήματος, με την οποία θα προστίθεται στα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα τα αποκρυβέντα και ταυτόχρονα θα επέρχεται επαύξηση των αποκρυβέντων εσόδων με συντελεστές που θα συναρτώνται με τη βαρύτητα της κάθε παράβασης και την επανάληψή της. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με φορολογικές παραβάσεις, τα ακαθάριστα έσοδα θα προσαυξάνονται. Το ύψος της προσαύξησης θα εξαρτάται:
 • Από την αξία της συναλλαγής στην οποία αφορά η παράβαση.
 • Από έναν συντελεστή ο οποίος θα προσαυξάνει την αξία της αποκρυβείσας συναλλαγής. Όσο σοβαρότερη είναι η συγκεκριμένη φορολογική παράβαση τόσο υψηλότερος θα είναι ο συντελεστής προσαύξησης.
 • Από έναν δεύτερο συντελεστή ο οποίος θα εξαρτάται από την επανάληψη των παραβάσεων. Όσο περισσότερες είναι οι παραβάσεις, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και αυτός ο συντελεστής.
Οι παραβάσεις δεν θα υπολογίζονται μόνο στα έσοδα των επιχειρήσεων αλλά και στα έξοδα της επιχείρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπολογίζεται και πάλι το καθαρό κέρδος της επιχείρησης με τη μέθοδο του λογιστικού προσδιορισμού (έσοδα μείον έξοδα) αλλά θα υπάρχουν προσαυξήσεις.
Βιβλία
Στόχος της διάταξης αυτής είναι τα βιβλία όλων των επιχειρήσεων να εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται ως ακριβή και επαρκή, ακόμη και όταν υπάρχουν παραβάσεις, το δε φορολογητέο κέρδος να υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση τη λογιστική μέθοδο (έσοδα μείον έξοδα).
Παρόλα αυτά θα εξακολουθούν να προβλέπονται και περιπτώσεις όπου το φορολογητέο κέρδος θα υπολογίζεται με την εξωλογιστική μέθοδο, δηλαδή με τον πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων με το Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους. Πρόκειται για τις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν δεν τηρούνται ή δεν διαφυλάττονται ή δεν προσκομίζονται ύστερα από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα εξής βιβλία:
 • Βιβλία στα οποία καταχωρίζονται οι πρωτογενείς εγγραφές.
 • Πρόσθετα βιβλία.
 • Το βιβλίο απογραφών.
 • Το βιβλίο αποθήκης και τεχνικών προδιαγραφών.
β) Όταν δεν τηρούνται ή δεν διαφυλάττονται ή δεν προσκομίζονται ύστερα από δύο προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα φορολογικά στοιχεία και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά έγγραφα καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών.
γ) Όταν δεν φυλάσσονται οι φορολογικές ταμειακές μηχανές ή τα φορολογικά συστήματα.
Δόσεις
Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται με βάση τις πράξεις επιβολής προστίμου ή ύστερα από διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό θα καταβάλλονται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας. Κατά την εμπρόθεσμη καταβολή των προστίμων, εφάπαξ ή σε δόσεις παρέχεται έκπτωση:
 • 60% για την εφάπαξ καταβολή.
 • 40% για την καταβολή σε δόσεις, για κάθε δόση, εκτός της πρώτης, για την οποία δεν παρέχεται έκπτωση. Δεν είναι δυνατή η πληρωμή με έκπτωση επόμενης δόσης, αν δεν έχει εξοφληθεί η προηγούμενη αυτής.
Επιβράβευση
Οι φορολογούμενοι που θα καταβάλουν το σύνολο των προστίμων θα επιβραβεύονται. Συγκεκριμένα θα επιστρέφεται το 30% του ποσού που έχει καταβληθεί ως επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας του επιτηδευματία κατά τη διαχειριστική περίοδο επιβολής του προστίμου και των δύο επόμενων αυτής, εφόσον πρόκειται για ενεργή επιχείρηση που δεν τελεί σε ουσιαστική ή τυπική αδράνεια.
Μειώνονται τα πρόστιμα για πλαστά - εικονικά τιμολόγια
Μειώνονται σημαντικά τα πρόστιμα για την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, τη νόθευση αυτών, καθώς και για την καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. Για τις παραβάσεις αυτές το πρόστιμο μειώνεται κατά 70%, από το 100% στο 30% της αξίας κάθε στοιχείου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Επιπλέον, το μειωμένο αυτό πρόστιμο θα επιβάλλεται μόνο εφόσον η αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ, ενώ το ισχύον σήμερα καθεστώς προβλέπει ότι το ίσο με το 100% της αξίας του φορολογικού στοιχείου πρόστιμο επιβάλλεται, εφόσον η αποκρυβείσα αξία συναλλαγής είναι μεγαλύτερη των 1.200 ευρώ. Επιπλέον, τίθεται ανώτατο όριο 300.000 ευρώ στο ύψος των προστίμων που μπορούν να επιβληθούν για τις παραβάσεις αυτές ανά φορολογικό έλεγχο στην ίδια διαχειριστική περίοδο! Σε περίπτωση υποτροπής, το όριο αυτό θα προσαυξάνεται κατά 50%. Οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για μεγάλες υποθέσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων που εκκρεμούν στις ΔΟΥ ή στα δικαστήρια, οδηγώντας σε απαλλαγή των φοροπαραβατών από πρόστιμα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Πότε θα δίνεται «συγχωροχάρτι»
Δεν θα υποβάλλεται πρόστιμο για παράβαση που γίνεται πρώτη φορά
Για σειρά παραβάσεων στις οποίες ο φορολογούμενος θα υποπίπτει πρώτη φορά, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο θα προσαυξάνεται με βάση συγκεκριμένους συντελεστές. Τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη ως βάσεις υπολογισμού (ΒΑΣ. ΥΠ.) των προστίμων για ορισμένες παραβάσεις του Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) θα κλιμακώνονται ανάλογα ?ε την κατηγορία των βιβλίων που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο, ως εξής:
α) 300 ευρώ για ?η υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων.
β) 900 ευρώ για υπόχρεους σε τήρηση «απλογραφικών βιβλίων» (βιβλίων β' κατηγορίας του ισχύοντος ΚΒΣ).
γ) 1.200 ευρώ για υπόχρεους σε τήρηση «διπλογραφικών βιβλίων» (γ' κατηγορίας του ισχύοντος ΚΒΣ).
Ως βάση υπολογισμού για ορισμένες άλλες παραβάσεις θα εξακολουθεί να ορίζεται το ύψος της συναλλαγής για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.
 • Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο από την εφορία όταν:
 • Διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος αυτών.
Έχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις ως άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Για συγκεκριμένη συναλλαγή έχει εκδοθεί το μη προσήκον φορολογικό στοιχείο, εφόσον το εκδοθέν περιλαμβάνει τουλάχιστον τα δεδομένα του προβλεπόμενου, έχει εκδοθεί στον οριζόμενο γι' αυτό χρόνο και φέρει θεώρηση στην περίπτωση που απαιτείται.
Δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον προαιρετικώς εκδοθέντα αντίτυπα.
Δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: παράδοσης επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 5.000 ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής και αποδεικνύεται με αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής.
Έχουν εκδοθεί δελτία αποστολής με γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών, εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.
Διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις και αποτελούν τυπικές παραβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σ' αυτές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη.
Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν ήδη ελεχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού του φόρου στη φορολογία εισοδήματος και στο ΦΠΑ ή για υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς τις φορολογίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο.
Σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής ή μέρους αυτής, εφόσον η αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ θα επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με 25% της συναλλαγής ή μέρους αυτής που αποκρύφτηκε. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το συνολικό ανώτατο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο που αφορά την ίδια διαχειριστική περίοδο δεν μπορεί να υπερβεί τις 100.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής προσαυξάνεται κατά 50%.
πηγη:inews

Tags: ,

0 Responses to “10 κριτήρια για φορολόγηση επαγγελματιών”

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe

Donec sed odio dui. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio. Duis mollis

© 2013 Ελεύθερος Κήρυκας. All rights reserved.
Designed by SpicyTricks